Visie

Bij Bruins Precisie Metaal willen we graag een co-maker zijn.

Diverse klanten komen al in de ontwerpfase en offertefase bij Bruins Precisie Metaal.
Gezamenlijk in overleg met de klant wordt er gekeken naar het ontwerp.
Is het functioneel? Hoe is de maakbaarheid?
Worden de juiste materialen gebruikt? Kan er met materiaal gewerkt worden wat standaard in de staalhandel te verkrijgen is?

Door al in het ontwerp rekening te houden met het te volgen fabricage-proces kun je al vroegtijdig schakelen.

Dit leidt dus tot kosten-reducties, bijvoorbeeld minder draai- en of freesuren.
Mogelijke problemen worden er dan al uitgehaald, zodat de productie ongestoord door kan gaan.

Kortom wij gaan voor een langdurige relatie en een goede synergie tussen u als klant en wij als medepartner.